לגליזציה בישראל 2023

בישראל אין לגליזציה מלאה של קנאביס והלגליזציה היחידה בישראל היא של קנאביס למטרות רפואיות.
שימוש של קנאביס למטרות פנאי אינו חוקי בישראל אך, נכון להיום שימוש בקנאביס למטרות פנאי שונה משימוש בסמים אחרים והוא זוכה למעמד של אי הפללה.
המכשול העיקרי ללגליזציה של קנאביס למטרות פנאי בישראל הוא התנגדותם של הסיעות הדתיות, החרדיות והערביות.
להלן תמונת מצב על תחום הקנאביס הרפואי, קנאביס למטרות פנאי, מדיניות אי הפללה בישראל ותשובות לשאלות בנושאי לגליזציה של קנאביס.

אי הפללה

שימוש בקנאביס למטרות הנאה היה אסור על פי חוק עד שנת 2018 ונגד אנשים שנתפסו בצריכת קנאביס נפתחו הליכים משפטיים ותיקים פלילים.
בשנת 2019 חל שינוי בגישת המדינה כלפי “עברייני הקנאביס וחוק אי הפללה חלקי נכנס לתוקף וליישום בשטח.
חוק אי ההפללה החלקי קבע, כי אדם שייתפס עם כמות קטנה של קנאביס בשטח ציבורי יידרש לשלם קנס כספי, ורק לאחר שיחזור על ביצוע העבירה מספר פעמים יופנה להליך פלילי.
באפריל 2022 חוק אי ההפללה עבר שיפור והפך לאי הפללה מלאה והמשמעות שלו היא שצריכת קנאביס כבר לא נחשבת כעבירה פלילית.
החוק קבע כי צריכה ואחזקת קנאביס בתנאים מסוימים היא עבירת מנהלתית ולא פלילית (כמו לדוגמה מעבר ברמזור עם אור אדום).
על פי חוק אי ההפללה הנוכחי, אדם שנתפלס עם כמות קנאביס לשימוש עצמי (עד 15 ג’ לפחות) לא יואשם בפלילים אלא ישלם קנס כספי בסך 500 ש”ח בלבד.
אם אדם נתפס משתמש בקנאביס במקום פומבי, הוא צפוי לקנס של 1,000 ש”ח.
מהחוק הזה הוחרגו אסירים, אנשי כוחות המשטרה והבטחון וקטינים אולם, בפברואר 2023 בוטלה ההחרגה הזו לקטינים וכיום לא יפתחו הליכים פליליים נגד קטינים שצרכו קנאביס.
ביוני 2023 הגישה חברת הכנסת טלי גוטליב הצעת חוק פרטית שמשמעותה היא שאחזקת קנאביס לצריכה עצמית תהיה חוקית עבור בגירים ולא תחשב כעבירה מנהלתית שצפויה לקנס.
הצעת החוק הזו עדיין לא הועברה להצבעה במליאת הכנס.

טיפול בקנאביס רפואי

הטיפול הרפואי בקנאביס בישראל החל בשנות התשעים, כאשר עדיין לא היתה חקיקה מסודרת בנושא.
באותם השנים, משרד הבריאות התיר את השימוש בקנאביס לצרכים רפואיים, באופן פרטני ואישי לכל מטופל.
באותם הימים, לא היה ייצור מסחרי של קנאביס והמטופלים קיבלו את הקנאביס מיבולי קנאביס לא חוקיים שהוחרמו על ידי משטרת ישראל ובנוסף, מטופלי קנאביס הורשו לגדל את צמחי הקנאביס לשימוש עצמי ועם השנים, חל גידול ניכר במספר מטופלי הקנאביס ונוצר צורך בחקיקה ובנהלים ברורים ומסודרים.

האסדרה הישנה

בשנים 2011 ו-2013 נתקבלו 2 החלטות ממשלה (החלטה 1050 והחלטה 3609) שהסדירו את תחום הטיפול בקנאביס רפואי באופן שכונה לאחר מכן בשם “האסדרה הישנה”.
בעקבות החלטות אלו הוקמה היחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאות (היק”ר) שתפקידיה היו לנהל את הענף הקנאביס הרפואי, לקבוע את ההתוויות לקבלת רישיונות, לפקח ולהעניק רישיונות לחברות קנאביס רפואי ולאשר מחקרים בתחום.
באותם הימים, אספקת הקנאביס הרפואי למטופלים התבצעה באופן ישיר בין המטופל לבין חברת הקנאביס הרפואי, ללא כל תיווך של בתי המרקחת.

האסדרה החדשה

בשנת 2016 נתקבלה החלטת ממשלה 1587 ובה נקבע מודל חדש לפעילות ענף הקנאביס הרפואי בישראל.
מטרת המודל החדש היתה להפוך את תחום הטיפול בקנאביס ליותר רפואי, מדוייק ובעל סטנדרטים אחידים כפי שקיים בתעשיית התרופות.
כמו כן, באסדרה החדשה שונתה שיטת ההפצה באופן כזה שמוצרי קנאביס רפואי נמכרו אך ורק בבתי מרקחת מורשים או באמצעות שירות של משלוחי “קנאביס עד הבית” .
המודל החדש קבע מספר נהלים ותקנים ששימשו כהנחיות לתחומים השונים בקנאביס הרפואי, תחומים כגון:

 • תקן לגידול קנאביס רפואי (IMC-GAP)
 • תקן ייצור קנאביס רפואי (IMC-GMP)
 • תקן אבטחת שרשת האספקה (IMC-GSP)
 • תקן אחסון והפצת קנאביס רפואי (IMC-GDP)
 • תקן לבדיקות מעבדה (IMC-GPTP)
 • תקן השמדת קנאביס (IMC- GDWP)
 • נוהל 105 – נהלי עבודת ועדת ההתוויות.
 • נוהל 106 – קביעת נהלים למתן רישיונות שימוש בקנביס
 • נוהל 107 – הנחיות תהליך רישוי העיסוק בתחום הקנביס לשימוש רפואי.
 • נוהל 108 – נהלי מתן רישיונות למחקר בתחום הקנביס הרפואי.
 • נוהל 109 – נהלים לאישור יבוא מוצרי קנאביס רפואי.

האסדרה החדשה הביאה לגידול עצום במספר רישיונות הקנאביס הרפואי ואם בתחילת שנת 2019 (התחלת ישום מלא של מדקליזציה) היו כ-34 אלף בעלי רישיונות לקאנביס רפואי הרי שבספטמבר 2023 יש 129,836 בעלי רישיונות לקנאביס רפואי. מדובר בקפיצה של כמעט 380% במספר בעלי הרישיונות.
באוגוסט 2023 פרסום משרד הבריאות מתווה חדש לרפורמה נוספת בתחום הקנביס הרפואי שצפויה להתחיל כבר בסוף שנת 2023 ומטרתה לשפר ולהפחית את הרגולציה בתחום.

הרפורמה החדשה בתחום הקנאביס הרפואי

בתאריך 7.8.2023 פרסם משרד הבריאות את מתווה הרפורמה החדשה לענף הקנאביס הרפואי.
מטרת הרפורמה היתה לשפר ולהפחית את הרגולציה על תחום הקנאביס הרפואי בישראל, להעביר את האחריות על פיקוח ייצור הקנאביס על העוסקים בו ולקדם מחקר וחדשנות בתחום.
המתווה החדש מציע שינויים שונים בנהלים הנוכחים בענף הקנאביס והבשורה משמעותית ביותר למטופלי הקנאביס ברפורמה החדשה היא הסרת המגבלות על טיפול בקנאביס רפואי כטיפול קו אחרון בהתאם לשיקול דעתו של הרופא.
כיו, מבקשי רישיונות לקנאביס רפואי, נדרשים להוכיח את כישלונו של טיפול מוקדם בתרופות קו ראשון כמו אופיאטים כתנאי לקבלת רישיון לקנאביס. במתווה החדש תוסר המגבלה הזו.
בנוסף, הרפורמה החדשה בתחום הקנאביס רפואי תפחית רגולציה באמצעים הבאים:

 • מעבר למרשמים על ידי רופא מומחה: החל מסוף דצמבר 2023 מטופלי קנאביס רפואי בהתוויות שנהוגות כיום, יוכלו לרכוש קנאביס רפואי באמצעות מרשם מרופא ולא יצטרכו להגיש בקשות לרישיונות.
 • העברת אחריות לחוות הגידול: יופחת הפיקוח של משרד הבריאות על חוות הגידול ועל מספר הבדיקות הנדרשות מהן.
 • הקלה במתן אישורי מחקר ופיתוח: המתווה החדש מציע הקלה במתן אישורים לחוות, מפעלים וחוקרים לביצוע מחקרים בתחומי הקנאביס הרפואי.
 • ייצוא מהיר יותר: הפחתה במספר בדיקות שטח בתמורה להצהרה, וניוד גמיש יותר של קנאביס מחברות הקנאביס לצרכי ייצוא ואישורי תקינה.
 • שינוי הגדרת הקנביס כסם מסוכן והפיכת CBD לחוקי: כיום, כל חלקי צמח הקנאביס אסורים לשימוש על פי פקודת הסמים ולכן, מעמדו של הקנבינואיד CBD איננו ברור. מצד אחד CBD איננו סם והוא בעל פוטנציאל רפואי רב ומצד שני, מעמדו החוקי הוא בתחום האפור ולכן, הוא לא נמכר בישראל. צרכני ה-CBD רוכשים את מוצרי ה-CBD בחו”ל ולא יכולים להשיג אותו בארץ.
  הרפורמה החדשה תחריג את CBD וקנבינואידים חסרי השפעה פסיכואקטיבית ותאפשר לצרוך קנאביס ומוצרי קנאביס המכילים פחות מ-0.3% THC וקנבינואידים אחרים ממשפחת ה-THC.

מדוע אין לגליזציה מלאה בישראל?

מדוע אין לגליזציה מלאה בישראל שמאפשרת ומסדירה את תחום הקנאביס לשימוש וגידול עצמי?
התשובה לכך היא פוליטית.
כבר היו מספר הצעות חוק ללגליזציה של קנאביס בישראל אולם, אלו נפלו בגלל מאבקים פוליטים ושיקולים קואליציונים.
ללגליזציה של קנאביס יש תמיכה מחברי כנסת מהשמאל והימין.
בכנס של הליכוד בשנת 2019 אמר ביבי, כי הורה “לאפשר שימוש בקנאביס רפואי. הוריתי לאפשר גידול של קנאביס ליצוא. היום נכנסה הקלה ראשונה של אי הפללה ויהיה עוד”.
ראש הממשלה אף ציין את המשפט הבא: “אם אתה בעד הצמח, אתה צריך להצביע מח”ל”.
אולם, בפועל הימין מסכל לגליזציה של קנאביס רפואי משיקולים פוליטים וקואליציונים.
הליכוד הכשיל ביוני 2023, הצעת חוק ללגליזציה של קנאביס רפואי ביוזמתה של ח”כ שרן השכל מהמחנה הממלכתי.
ההתנגדות העיקרית מגיעה מחברי כנסת דתיים שמרניים, חרדים ומחברי כנסת מהסיעות הערביות.

שאלות ותשובות על לגליזציה

על פי חוק הקנאביס החדש או יותר נכון רפורמת הקנאביס החדשה שאושרה ביוני 2023 ויישומה החל ב-1 לאפריל 2024, הטיפול בהנפקת מרשמים ורישיונות לקנאביס רפואי יעבור לאחריות קופות החולים.
במקום שמשרד הבריאות ינפיק רישיונות לקנאביס רפואי, רופאים יוכלו לרשום מרשמים לקנאביס רפואי עבור 10 התוויות: חולים אונקולוגים במהלך טיפולי כימותרפיה או הקרנות, מטופלים הסובלים ממחלות מעי דלקתית, חולי טרשת נפוצה, חולי פרקינסון, תסמונת טורט, חולי איידס; אפילפסיה, מטופלים על הרצף האוטיסטי, לסובלים מדמנציה, ולחולים במחלה סופנית.
עבור מטופלים המשתמשים בקנאביס רפואי למצבים של פוסט טראומה (PTSD), שיכוך כאבים ומצבים נוספים עדיין יהיה צורך ברישיון לקנאביס רפואי שיונפק בקופות החולים.
המחיר להנפקת מרשם קנאביס רפואי יהיה 180 ש”ח והמחיר לרישיון יהיה 360 ש”ח.

כן.
החוק אוסר על עישון קנאביס ללא רישיון מתאים ממשרד הבריאות ולכן, שוטר יכול לאכוף את החוק אם יש לו חשד סביר שמתבצע עישון קאנביס במקום.

 

 

בעיקרון החוק לא אוסר על מטופל לעשן קנאביס רפואי במרפסת ביתו.
אך כדאי לדעת שאם מדובר במרפסת בבניין משותף, המטופל עשוי להיות חשוף לתביעות אזרחיות מצד שכניו.
בתי המשפט פסקו במספר מקרים פיצויים לשכנים שתבעו את שכניהם על הנזקים שנגרמו להם מעישון סיגריות (לא קנאביס) במרפסת בתיהם.

השימוש בשמן קנאביס רפואי שונה מעישון או אידוי קנאביס רפואי.
מותר למטופל להשתמש בשמן קנאביס מחוץ לביתו בכל מקום.

כן. אפשר לעשן קנאביס רפואי בכל בית מגורים אך, תחת מגבלות כמו:
עישון הקנאביס נעשה ללא נוכחות של אנשים אחרים.
העישון נעשה בידיעה והסכמה של בעלי המקום.

במקומות ציבוריים עישון קנאביס רפואי מתאפשר ק בחדרי עישון במקומות ציבוריים ובתנאי שיש אמצעי איוורור מתאים, אין נוכחות של אנשים נוספים ולא ניתן לצפות מבחוץ במטופל שמעשן קנאביס.

לא כל מי שנתפס עם קנאביס בכמות גדולה מ-15 גרם מורשע באופן אוטומטי באחזקת שלא לשימוש עצמי.
אולם, אדם שנתפס עם קנאביס בכמות גדולה מהכמות המוגדרת בחוק לשימוש עצמי, צריך להוכיח כי מדובר בכמות שהיא לשימוש עצמי.
זאת אומרת, נטל ההוכחה הוא על הנאשם.
ככל שהנאשם נתפס עם כמות גדולה יותר של קנאביס, כך יהיה לו קשה יותר להוכיח שמדובר בקנאביס לשימוש עצמי.
מפסקי דין קודמים עולה כי על מנת להוכיח כוונה של החזקת קנאביס לשימוש עצמי יש צורך להוכיח 2 דברים:

 1. הנאשם צריך להוכיח כי הוא צורך כמויות גדולות מהרגיל של קנאביס ולכן היה צריך להצטייד בכמות גדולה.
 2. הנאשם צריך להוכיח כי הוא בעל אמצעים כלכליים לרכוש כמות כה גדולה של קנאביס (בכדי לנטרל את האפשרות שהוא עשה זאת למטרות רווח כספי)

בתי המשפט מקבלים החלטות גם לפי הנסיבות בהן נתפס הנאשם עם הקנאביס.
לדוגמה:

 • אם הנאשם נתפס עם כמות גדולה של קנאביס המחולקת לשקיות רבות, הדבר מחשיד את הנאשם שהוא החזיק את הקנאביס למטרות מסחר.
 • אם בנוסף לקנאביס, הנאשם נתפס עם כמות גבוהה של כסף מזומן המאפיינת סוחרי סמים, הדבר יחזק את הטענה שמדובר בקנאביס שלא לשימוש עצמי.
 • כמו כן, אם בטלפון של הנאשם יש תיעוד של שיחות המפלילות אותו במסחר בקנאביס, יהיה לו קשה להוכיח שמדובר בכוונה של שימוש עצמי.

מי שנתפס עם קנאביס לשימוש עצמי זה אומר כמות של עד 15 גרם, לא יואשם בפלילים אלא ידרש לשלם קנס כספי בגובה 500 ש”ח בלבד.
אם נתפסת מעשן קנאביס במקום ציבורי אתה תקנס בסכום של 1,000 ש”ח
אגב, החוק הזה לא תקף לחיילים בשירות חובה וקבע, עובדי שירותי הביטחון ואסירים (אלה צפויים לפתיחת הליך פלילי).

 

דעתם של פוליטיקאים משתנה בהתאם לסמיכות מועד השאלה למועד הבחירות או בהתאם להסכמים קואליציונים עם מפלגות אחרות.
בסוף שנת 2022 פורסמה במאקו כתבה ובה צויינה עמדת מפלגת יש עתיד באופן הבא:
“יש עתיד תומכת בשל לגליזציה עם אחריות. יש לקדם הסדרה של השימוש בקנאביס על בסיס המודל המחמיר המיושם בקולורדו מבחינת החזקה, שימוש, שיווק ומיסוי תוך התאמות נדרשות למאפייניה הייחודיים של ישראל ובראשן – שירות החובה בצה”ל.
על פי מודל קולורדו נגבה מס בגובה 15% במעבר בין המגדל למוכר ומרבית ההכנסות מהמיסים עוברים ליוזמות וצרכים חינוכיים.

הטעונים העיקריים של מתנגדי הלגליזציה של קנאביס למטרות פנאי הם:

 • נזקים בריאותיים: סמים מסוכנים לבריאות, הם עלולים לגרום להתמכרות, נזק מוחי, בעיות בריאותיות פיזיות ועוד. לגליזציה של סמים עלולה לגרום לעלייה בצריכה ולהגברת הסיכון לפגיעה בבריאות.
 • בעיות חברתיות: שימוש בסמים כמו קנאביס, עשוי לגרום להתנהגות אלימה, פשיעה ובעיות חברתיות אחרות.
 • ערעור הנורמות החברתיות: לגליזציה של סמים עלולה לערער את הנורמות החברתיות, ולהוביל לעלייה בצריכה של חומרים מזיקים אחרים, כגון אלכוהול וטבק.

נכון לשנת 2023 קנאביס לשימוש עצמי שאינו רפואי מותר רק במדינות הבאות:

 • אורוגוואי
 • גאורגיה
 • דרום אפריקה
 • קנדה
 • מקסיקו
 • מלטה
 • תאילנד
 • לוקסומבורג.
 • בחלק ממדינות ארה”ב

השימוש בקנאביס למטרות פנאי בארה”ב איננו חוקי ברמה הפדרלית אך הוא חוקי ברמת המדינה ב-23 מדינות, 3 טריטוריות של ארה”ב ובעיר הבירה וושינגטון

 • וושינגטון די סי
 • קולורדו
 • אלסקה
 • וושינגטון
 • אורגון
 • קליפורניה
 • מסצ’וסטס
 • נבאדה
 • מיין
 • ורמונט
 • איי מריאנה הצפוניים
 • מישיגן
 • גואם
 • אילינוי
 • אריזונה
 • מונטנה
 • ניו ג’רזי
 • ניו יורק
 • ניו מקסיקו
 • קונטיקט
 • וירג’יניה
 • רוד איילנד
 • מיזורי
 • איי הבתולה של ארצות הברית
 • דלאוור
 • מרילנד
 • מינסוטה

החל מיוני 2022 תאילנד התירה שימוש, אחזקה ומסחר בצמח הקנאביס.
עם זאת, מוצרי קנאביס כמו: שמנים, מיצויים, אדיבלס, תוספי מזון וכדומה מותרים רק בתנאי שהם מכילים פחות מ-0.2% THC.
מסחר בקנאביס מותר רק לבוגרים מעל גיל 20.
עישון קנאביס אסור בשטחים ציבוריים והפרת האיסור נענשת בקנס כספי.

לא.
למרות שאמסטרדם ידועה מזה שנים רבות כמקום מפלט לחובבי עישון הקנאביס בהולנד אין לגליזציה של קנאביס למטרות פנאי.
שימוש עצמי בקנאביס מותר רק בקופי שופס בעלי רישיון.

לא.
למרות שבעבר הממשלה קטלונית (ברצלונה נמצאת בקטלוניה) החליטה על לגליזציה של קנאביס, הממשל הספרדי במדריד קבע שהחלטת הממשלה הקטלונית איננה חוקתית ופסל אותה.
כיום עברות של שימוש עצמי או גידול לשימוש עצמי לא נחשבות כעברות פליליות והמדינות כלפיהן היא של אי הפללה.
המסחר אסור אולם, יזמים רבים מנצלים לקונות בחוק בכדי להקים מועדונים פרטיים המוקמים כהתאגדויות שמאפשרות צריכה ואחזקה של עד 100 גרם קנאביס.

עדיין אין לגליזציה של קנאביס למטרות הנאה בגרמניה אולם, באפריל 2023 הציגה הממשלה הפדרלית בגרמניה תוכנית לגליזציה שתאפשר קנייה ואחזקה של עד 30 גרם קנאביס למטרות פנאי וגידול של עד 3 צמחים לשימוש עצמי.
בנוסף, תותר הקמה של מועדוני קנאביס פרטיים של עד 500 משתתפים שיוכלו לגדל קנאביס ולמכור את הצמחים לשימוש עצמי של חברי המועדון.
החוק צפוי להתקבל בתוך מספר חודשים.

לא.
השימוש בקנאביס מותר ביוון רק למטרות רפואיות באישור מתאים.
על פי החוק היווני, אדם שנתפס באחזקת קנאביס בכמות שהיא לשימוש עצמי צפוי לעונש מאסר.

לא.
קנאביס אסור לשימוש בפורטוגל אך קיימת מדיניות של אי הפללה על כל סם בכמות המיועדת לשימוש עצמי.
כאשר מדובר בקנאביס, כמות לשימוש עצמי נחשבת עד 25 גרם חומר צמחי או 5 גרם חשיש.

קנאביס בפראג בירת צ’כיה נחשב כלא חוקי לשימוש עצמי.
עם זאת, קיימת מדיניות של אי הפללה כאשר מדובר בקנאביס לשימוש עצמי.
אחזקה של עד 15 גרם קנאביס וגידול של עד 5 צמחי קנאביס הם חוקיים.
אדם שנתפס עם כמויות גבוהות מאלו, צפוי לקנס כספי והעונש על כמויות מסחריות צפוי להגיע לשנת מאסר, הברחת קנאביס יכול להענש בשנתיים מאסר.

סוכריות CBD

מידע בנושאים נוספים