בטיחות השימוש ב-CBD

דף זה מציג כתבות, מידע וחדשות בנושא בטיחות השימוש ב-CBD.
מידע כגון השפעות השימוש ב-CBD בזמן נהיגה, תופעות לוואי אפשריות, התנגשות עם תרופות אחרות ועוד.