הסכם שותפים

כשאת\ה נרשמ\ת לתוכנית השותפים של Ecolife Herbal Limited דרך אחד מאתרי האינטרנט
אותם היא מנהלת (“התכנית” או “השירות”, “החברה” וכל אחד מהאתרים “אתר”), הנך מסכימ\ה
להיות מחויב\ת לתנאים ולהגבלות הבאים (”תנאי השירות”):

 1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את תנאי השירות מעת לעת ללא הודעה
  מוקדמת.
 2. כל עדכון המגדיל או משפר את התוכנית הנוכחית, כולל פרסום כלים ומשאבים חדשים, יהיו
  כפופים לתנאי השירות.
 3. המשך השימוש שלך בתוכנית השירות לאחר כל שינוי כזה מהווה את הסכמתך לשינויים כאמור.
 4. הפרה של כל אחד מהתנאים שלהלן תביא לסיום תוכנית השותפים ולחילוט כל תשלומי עמלות
  השותפים שנצברו במהלך ההפרה. הסכמתך להצטרף ולהשתמש בתוכנית השותפים הינה על
  אחריותך בלבד
 5. תנאי חשבון:
  5.1. הנך חייב להיות בן 18 ומעלה כדי להיות חלק מתוכנית זו.
  5.2. הנך חייב להיות בן אנוש. חשבונות הרשומים על ידי ”בוטים“ או בשיטות אוטומטיות אחרות
  אינן מורשות. עליך לספק את שמך המלא החוקי, כתובת דוא“ל חוקית וכל מידע אחר
  שיתבקש כדי להשלים את תהליך ההרשמה )פרטי בנק לביצוע העברה בנקאית, אישור
  ניהול חשבון, אישור ניכוי מס במקור וכיוצא בזה).
  5.3. הכניסה שלך מיועדת לשמש רק אדם אחד – כניסה יחידה המשותפת למספר אנשים אינה
  מותרת. הנך אחראי\ת לשמירה על אבטחת חשבונך וסיסמתך.והחברה אינה יכולה ולא
  תהיה אחראית לכל אובדן או נזק עקב אי עמידה בחובת אבטחה זו.
  5.4. הנך אחראי לכל התוכן המפורסם והפעילות המתרחשת בחשבונך.
  5.5. אדם או ישות משפטית אינם רשאים להחזיק יותר מחשבון אחד בתוכנית השותפים.
  5.6. אינך רשאי להשתמש בתוכנית השותפים למטרה בלתי חוקית או בלתי מורשית. אסור לך,
  בשימוש בשירות, להפר חוקים הנמצאים בתחום השיפוט שלך (לרבות אך לא מוגבל לחוקי
  זכויות יוצרים).
  5.7. כל מחלוקת בין הצדדים תטופל בבריטניה, לפי החוק האנגלי.
 6. קוד הנחה, קישורים וחומרים שיווקיים:
  6.1. לאחר שנרשמת לתכנית, החברה תקצה לך קישורים ייחודיים לאתר החברה (“קישורים
  מיוחדים”) וקופון הנחה לשימוש בלעדי שלך (“קופון הנחה”). הינך רשאי\ת לשווק את
  האתרים באחת משתי דרכים:
  6.1.1. להציב קישורים, באנרים או גרפיקה אחרת שאנו מספקים (“חומרים שיווקיים”) עם
  הפניה לאתר החברה באמצעות הקישורים המיוחדים, באתר שלך, בהודעות הדוא“ל
  שלך או בתקשורת אחרת.
  6.1.2. להציב חומרים שיווקיים ללא קישורים מיוחדים באתר שלך, בהודעות הדוא”ל שלך
  או בתקשורת אחרת, ולאחר רכישת המוצר על ידי הלקוח באתר שלך, לבצע רכישה
  באמצעות קוד ההנחה באתר החברה, עם כתובת משלוח של הלקוח (“דרופ-שיפ”).
  6.2. אנו נספק לך הנחיות, סגנונות קישור ויצירות אמנות גרפיות לשימוש בקישור לאתר החברה
  לפי בקשה מראש. אנו עשויים לשנות את העיצוב של הגרפיקה בכל עת ללא הודעה
  מוקדמת, אך לא נשנה את מידות התמונות ללא הודעה מוקדמת.
  6.3. כדי לאפשר מעקב מדויק של הלקוחות שהופנו לחברה דרך התוכנית, אין להשתמש
  בקישורים בין האתר שלך לאתר החברה שלא בפורמט של הקישורים המיוחדים. עליך
  לוודא כי כל אחד מהקישורים בין האתר שלך לבין החברה תומכים בפורמט הקישורים
  מיוחדים.
  6.4. את דמי ההפניה תרוויחו רק ביחס למכירות מוצרי החברה המתרחשות ישירות דרך
  קישורים מיוחדים. אנו לא נהיה אחראים כלפיך במידה ואתה או מישהו שאתה מפנה
  לחברה ישתמש באופן שגוי בקישורים מיוחדים או יקליד באופן שגוי את קוד השותפים
  שלך, לרבות אם שגיאות אלו יגרמו להפחתת הסכומים ששולמו לך על פי הסכם זה.
 7. דמי הפניה / עמלות ותשלום:

7.1. על מנת שמכירת מוצר תהיה כשרה להרוויח דמי הפניה, הלקוח צריך ללחוץ על קישור
מיוחד מהאתר שלך, מדוא“ל או מתקשורת אחרת המוביל אל האתר ולהשלים הזמנה
למוצר במהלך אותה הפעלה.
7.2. אנו נשלם עמלות רק עבור רכישות שהתבצעו דרך קישורים המזוהים אוטומטית על ידי
המערכות שלנו. אנו לא נשלם עמלות אם מישהו אומר שרכש או שהזין קוד הפניה אם הוא
לא השתמש בקישור המזוהה על ידי המערכות של החברה.
7.3. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לפסול עמלות שנצברו באמצעות הונאה ו/או שיטות מכירה
או שיווק בלתי חוקיות או אגרסיביות מדי.
7.4. התשלום הראשון בעבור דמי הפניה יתבצע רק לאחר שצברת יותר מ- 350 ש“ח מהכנסות
התכנית. אם חשבון השותפים שלך לעולם לא יחצה את רף ה-350 ש“ח, העמלות שלך לא
יתממשו או ישולמו. אנו אחראים רק לתשלום חשבונות שחצו את רף ה 350 ש“ח.

 1. הזדהות כשותף בתכנית:
  8.1. אינך רשאי להוציא הודעה לעיתונות על הסכם זה או השתתפותך בתוכנית, פעולה שכזו
  עשויה לגרום לסיום ההתקשרות שלך עם החברה ולהוצאתך מתוכנית השותפים. בנוסף,
  אינך רשאי בשום צורה לייצג לרעה או להאדיר את מערכת היחסים בינינו לבינך, לומר
  שאתה מפתח את המוצרים שלנו, לומר שאתה חלק מ מהחברה או לרמוז על מערכת
  יחסים או שייכות כלשהי בינינו לבינך לבין כל גורם או גורם אחר, למעט כפי שמצוין במפורש
  בהסכם זה (כולל על ידי הבעת רמיזה שאנו תומכים, נותנים חסות, או תורמים כסף לכל
  צדקה או מטרה אחרת).
 2. לוח זמנים לתשלום:
  9.1. כל עוד הרווח שלך שנצבר מעמלות עולה על 350 ש“ח, התשלום ישולם לך על בסיס
  חודשי. אם לא הרווחת 350 ש“ח מאז התשלום האחרון שלך, אנו נשלם לך את החודש
  הבא לאחר חציית רף זה.
 3. הגדרת לקוח:
  10.1. לקוחות שרוכשים מוצרים באמצעות תוכנית זו ייחשבו כלקוחותיה של החברה. אי
  לכך, כל הכללים, המדיניות ונהלי התפעול שלנו בנושא הזמנות של לקוחות, שירות לקוחות
  ומכירת מוצרים יחולו על אותם לקוחות. אנו עשויים לשנות את המדיניות ונהלי התפעול
  שלנו בכל עת, כולל קביעת המחירים שיחויבו עבור מוצרים שנמכרים במסגרת תוכנית זו
  בהתאם למדיניות התמחור שלנו. מחירי המוצר וזמינותם עשויים להשתנות מעת לעת.
  מכיוון ששינויים במחירים עשויים להשפיע על מוצרים שרשומים באתר שלך, אסור לך
  להציג מחירי מוצרים באתרך. אנו נשתמש במאמצים סבירים מבחינה מסחרית כדי להציג
  מידע מדויק, אך איננו יכולים להבטיח זמינות או מחיר של מוצר מסוים.
 4. האחריות שלך:
  11.1. את\ה תהיה האחראי הבלעדי לפיתוח, תפעול ותחזוקה של האתר שלך ועל כל
  החומרים המופיעים באתר שלך, כולל (מבלי לגרוע מכלליות האמור):
  11.1.1. הפעלה טכנית של האתר שלך וכל הציוד הקשור אליו.
  11.1.2. יש לוודא שהצגת הקישורים המיוחדים באתרך אינם מפרים כל הסכם בינך לבין צד
  ג‘ כלשהו (כולל הגבלות או דרישות שהוצבו עליך על ידי צד שלישי המארח את האתר
  שלך).
  11.1.3. הדיוק, האמת והנאותות של החומרים המפורסמים באתר שלך (כולל, בין היתר, כל
  החומרים הקשורים למוצר וכל מידע שאתה כולל בתוכו או מקשר אליו עם קישורים
  מיוחדים).
  11.1.4. הבטחה כי חומרים המפורסמים באתרך אינם מפרים או פוגעים בזכויותיהם של צד
  שלישי כלשהו (כולל, למשל, זכויות יוצרים, סימני מסחר, פרטיות, או זכויות אישיות או
  קניין רוחני או אחר).
  11.1.5. הקפדה על כך שהמוצרים המפורסמים באתרך אינם בלתי חוקיים.
  11.1.6. הבטחה שאתרך חושף במדויק ובצורה נאותה, בין אם באמצעות מדיניות פרטיות
  ובין אם באופן אחר, כיצד אתה אוסף, משתמש, מאחסן וחושף נתונים שנאספו
  מהמבקרים באתרך, לרבות, במידת הצורך, שצד שלישי (כולל מפרסמים) רשאים
  להציג תוכן ו/או פרסומות ולאסוף מידע ישירות מהמבקרים שלך ועשויים לשתול
  “עוגיות” בדפדפני המבקרים.

11.1.7. כל מחלוקת בין הצדדים תטופל בבריטניה, לפי החוק האנגלי.

 1. ציות לחוקים:
  12.1. כתנאי להשתתפות בתכנית, אתה מסכים שבזמן שאתה משתתף בתוכנית אתה
  תעמוד בכל החוקים, התקנות, הכללים, הצווים, הרישיונות, והאישורים, פסקי הדין,
  החלטות ו/או הדרישות האחרות של כל רשות ממשלתית שיש לה סמכות שיפוט עלייך, בין
  אם חוקים אלה ואחרים נכנסים לתוקף או מאוחר יותר נכנסים לתוקף בזמן שאתה משתתף
  בתוכנית.
  12.2. מבלי להגביל את ההתחייבות האמורה, אתה מסכים כי כתנאי להשתתפותך
  בתוכנית את\ה תעמוד\י בכל החוקים החלים על דוא“ל שיווקי, לרבות ללא הגבלה, חוקים
  שונים נגד ספאם.
 2. תקופת ההסכם והתכנית:
  13.1. תקופת הסכם זה תתחיל עם קבלתנו את בקשתך להצטרפות לתוכנית ותסתיים
  לאחר סיומה על ידי אחד מהצדדים. אתה או אנו רשאים לסיים הסכם זה בכל עת, עם או
  בלי עילה, על ידי מתן לצד השני הודעה על סיום ההתקשרות בכתב. עם סיום הסכם זה
  מכל סיבה שהיא, תפסיק מיד להשתמש בקישורים שלנו באתר שלך, ותמחק את כל
  הקישורים לאתר וכל סימני המסחר, והלוגואים שלנו וכל החומרים האחרים המסופקים על
  ידנו או מטעמך במסגרת התוכנית. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסיים את התוכנית
  בכל עת. עם סיום התוכנית החברה תשלם כל רווח מצטבר שנצבר מעל 350 ש“ח.
 3. סיום ההתקשרות:
  14.1. לחברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, הזכות להשעות או לסיים את חשבונך ולסרב
  לכל שימוש שוטף או עתידי בתוכנית, או בכל שירות אחר של החברה מכל סיבה שהיא ובכל
  עת. סיום כזה של השירות יביא לביטול או מחיקה של חשבונך או גישתך לחשבונך, ולחילוט
  כל העמלות הפוטנציאליות שיש לשלם בחשבונך אם הן הושגו באמצעות הונאה, שיטות
  מכירה או שיווק בלתי חוקיות, אגרסיביות או מפוקפקות. החברה שומרת לעצמה את הזכות
  לסרב לשירות למישהו מכל סיבה שהיא ובכל עת.
 4. יחסי הצדדים:
  15.1. אתה והחברה הינם ישויות משפטיות נפרדות, ושום דבר בהסכם זה לא ייצור שום
  שותפות, מיזם משותף, סוכנות, זיכיון או יחסי עבודה בין הצדדים. לא תהיה לך שום סמכות
  לבצע או לקבל הצעות או ייצוגים מטעמנו. לא תצהיר שום הצהרה, בין אם באתרך ובין אם
  באופן אחר, אשר באופן סביר היה סותר דבר בסעיף זה.
 5. מגבלות האחריות:
  16.1. אנו לא אחראים לנזקים עקיפים, מיוחדים או תוצאתיים (אובדן הכנסה, רווחים או
  נתונים) הנובעים בקשר להסכם זה או לתוכנית, גם אם הודיעו לנו על האפשרות לנזקים
  כאלה. יתר על כן ומבלי לגרוע מהאמור, האחריות המצטברת שלנו הנובעת מהסכם זה
  והתוכנית לא תעלה על סך דמי ההפניה ששולמו או שישולמו לך במסגרת הסכם זה.
 6. הצהרות:
  17.1. אנו לא מתחייבים באופן מפורש או באופן משתמע ביחס לתכנית או למוצרים
  הנמכרים באמצעות התוכנית בנוסף, אנו לא מתחייבים על כך כי הפעולות של החברה
  תהיינה נטולות שגיאות, ואנו לא אחראים לתוצאות של הפרעות ושגיאות כלשהן.
 7. פתרון סכסוכים:
  18.1. על הסכם זה יחולו דיני אנגליה והוא יפורש וייושם על פיהם. לבית המשפט המוסמך
  בלונדון תהא סמכות ייחודית לדון ולהכריע בכל מחלוקת או תביעה שתתגלע בקשר להסכם
  זה, לרבות בקשר עם כל עניין הקשור בכריתתו, פירושו או ביצועו.