מה זה ננו CBD?

הביטוי ננו CBD שמוכר בשמות מקצועיים כמו: nanodispersible CBD או nano-emulsion CBD מתאר טכנולוגיה חדשה שמטרתה להגביר את ספיגת ה-CBD בגוף.
מאחר ומסיסותו של CBD במים איננה כל כך גבוהה, חלק גדול מה-CBD שנצרך דרך הפה, לא נספג בגוף.
בטכנולוגיה חדשה זו יוצרים טיפות בגדלים מאוד זעירים ממעטפות של חומר שעוטף את החומר הפעיל CBD.
הצד הפנימי של הטיפה בנוי באופן כך שהוא הידרופובי (דוחה מים) ונוטה להקשר לחומרים שאינם מסיסים במים ואילו צידה החיצוני של הטיפה הוא הידרופילי (נמשך למים).
מדובר בטיפות שגודלן הוא כה זעיר שהן נמדדות ביחידות של ננומטרים ומאפשרות לחומרים שלא מתמוססים טוב במים, להתמוסס בקלות.
במחקרים נמצא כי שימוש בטכנולוגיה החדשה משפר בעכברים את ספיגת ה-CBD שניטל בבליעה ב-65% לעומת בליעת CBD רגיל.
יתרון נוסף שיש לטכנולוגיה הזו הוא שהיא מאפשרת העברה יותר ממוקדת של ה-CBD לאזורים שונים בגוף, כמו לדוגמה לתאי עצב ובכך מאפשרת השפעה ממוקדת יותר של ה-CBD.
כמו כן, מוצרי ננו CBD מפחיתים את הסיכון לתופעות לוואי וזאת משום שיש להם נטיה מופחתת לאינטראקציה עם חומרים אחרים.

מקור המידע:

Formulation of Nanomicelles Loaded with Cannabidiol as a Platform for Neuroprotective Therapy

שמן CBD לקנייה

מידע בנושאים נוספים